Koneturva Riskienarviointi

 • Onko koneidenne riskit hallussa? Liitittekö koneen konelinjaan? Tiedätkö miten konelinjaan tehty muutos vaikuttaa turvallisuuteen?

 • Konelinjan muuttaminen tai koneen lisääminen konelinjaan edellyttää riskienarviointia. Selvitämme riskit ja tarvittavat toimenpiteet niiden poistamiseksi.

 • Riskien arviointi on koneturvallisuuden kehittämisen perusta.  Palvelumme avulla voit varmistaa riskienarvioinnin kattavuuden ja olla varma siitä, että arviointi on tehty ammattitaitoisesti.

 • Sisältö kohdennetaan yrityksesi tarpeisiin

  • Koneen käyttöturvallisuuteen vaikuttavien teknisten riskien tunnistaminen ja niiden merkittävyyden arviointi.
  • Kuvaus turvallistamisen periaatteista.

Riskienarvioinnin avulla:

 • varmistat koneiden ja konelinjojen turvallisuuden
 • saat selkeän kuvan mahdollisista koneissa olevista riskeistä
 • saat askelmerkit koneiden turvallistamisen toimenpiteisiin
 • osaat kohdistaa turvallisuustoimenpiteet oikein ja säästät kustannuksissa.

Riskien arviointi on turvallistamisen lähtökohta

Riskien arviointi tekee turvallisuudesta näkyvämpää ja mahdollistaa turvallistavien toimenpiteiden tehokkaan kohdistamisen. Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi perustuu työturvallisuuslakiin sekä valtioneuvoston asetuksiin koneiden turvallisuudesta (400/2008) ja työvälineiden turvallisesta käytöstä (403/2008).

Työ tehdään yhdessä tiimisi kanssa varmistaen tulosten merkityksellisyyden ja ymmärrettävyyden. Vaarojen poistamiseen ja riskin pienentämiseen tähtäävien toimenpiteiden tulee aina perustua riskien arviointiin. Palvelumme avulla varmistat riskien arvioinnin kattavuuden ja ammattitaitoisen lopputuloksen.

Riskien arviointi tulee tehdä esimerkiksi:

 • rakennettaessa uutta konetta
 • liitettäessä konetta konelinjaan
 • modernisoitaessa tai muutettaessa konetta
 • tuotannon ja työmenetelmien muutosten yhteydessä
 • säännöllisesti, työssä käytettävän koneen turvallisuuden varmistamiseksi.

Riskien arviointia voidaan tehdä ajallisesti useammassa vaiheessa. Tämä mahdollistaa keveän resursoinnin projektinne aikana ja vähentää sen loppuvaiheessa esille tulevia korjaustarpeita.

Optiot:

 •  Suunnitelma riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi
 • Jäännösriskien arviointi

KONETURVA OY

040 519 9613

info@koneturva.fi

Y-tunnus: FI2802644-8

PIRKKALAN TOIMIPISTE

Muuraintie 5 A 4

33960 PIRKKALA

FINLAND

SEINÄJOEN TOIMIPISTE

Yrittäjäntie 13

60100 SEINÄJOKI

FINLAND