Koneturva Koulutus

  • Onko yrityksellänne tarve syventää henkilöstön ymmärrystä ja osaamista koneturvallisuudesta?
  • Valikoimastamme löydät parhaan koulutuksen koneturvallisuuden tarpeisiinne:

    • ABC – Yleiskoulutus,
    • Suunnattu – Valitsemanne aihealueen koulutus,
    • Täsmä – Konekantanne arviointiin pohjautuva, yrityksellenne räätälöity koulutus.
  • Koulutuksen hinta ei riipu osallistujamäärästä – Kouluta vaikka koko henkilöstö kerralla!

Koneturva Koulutus

On helpompaa tehdä työnsä hyvin, kun ymmärtää siihen liittyvät vastuut ja määräykset. Kun henkilöstöllä on riittävä tietämys koneturvallisuudesta, osataan riskejä tunnistaa ja niihin puuttua. Koneturva Koulutus palvelun avulla nostat yrityksesi koneturvallisuuden osaamistasoa.

Koulutuksemme on rakennettu käytännönläheiseksi ja sisältää paljon erilaisia konkreettisia esimerkkejä koneturvallisuuden keskeisimpien asioiden sisäistämiseksi.

Koulutuksemme avulla opit soveltamaan saamaasi tietoa käytännössä.

Koneturva ABC

Kenelle

Koneturvallisuuden yleiskoulutus työ- ja koneturvallisuudesta vastaaville henkilöille, kunnossapito-, tuotantopäälliköille ja – johtajille sekä EHSQ henkilöille.

Sisältö

Koneturvallisuus työturvallisuuden osana

Koneisiin sovellettavat säännökset ja CE-merkinnän vaatimukset

Riskien arviointi osana koneturvallisuutta

Turvallistamisen perusperiaatteet ja suojausmenetelmät

Koneturvallisuuden vastuukysymykset

Tavoite

Osallistujat ymmärtävät:

Koneturvallisuuden merkityksen osana yrityksen työturvallisuutta.

Vastuunsa koneturvallisuuteeen liittyvissä tapaturmissa.

Koneturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset ja standardit.

Koneturvallisuuden hallinnan periaatteet.

Toteutus

Yrityksenne tiloissa tai verkkokoulutus (1 päivä)

Hinnasto
Tilaa koulutus

Koneturva Suunnattu

Kenelle

Koneturvallisuuskoulutus suunnittelijoille, kunnossapidolle, projekti-insinööreille, dokumentoijille, hankintapäälliköille.

Sisältö

Syventävää tietoa valituista aihealueista

Täydentää yleiskoulutuksen sisältöä

Kohdennetaan yhdessä asiakkaan kanssa

Tavoite

Osallistujat ymmärtävät:

Koneturvallisuuden tarkennetun osa-alueen säädökset ja standardit.

Hahmottavat liitännäiset rajapinnat.

Saavat näkemystä soveltamisesta käytäntöön.

Toteutus

Yrityksenne tiloissa tai verkko­koulutus (kesto aiheen ja tarpeen mukaan)

Hinnasto
Tilaa koulutus

Koneturva Täsmä

Kenelle

Räätälöity koneturvallisuuskoulutus koneturvallisuudesta vastaaville henkilöille, kunnossapito-, tuotantopäälliköille ja –johtajille sekä EHSQ henkilöille.

Sisältö

Konekantanne turvallisuuteen tutustuminen

Koneturvallisuuden tietotason nykytilan arviointi

Yleiskoulutuksen sisältö räätälöitynä teidän konekantaanne

Koulutuksessa käytetyt esimerkit perustuvat asiakkaan konekannassa havaittuihin koneturvallisuuspuutteisiin

Tavoite

Osallistujat ymmärtävät:

Yleiskoulutuksen tavoitteiden lisäksi hallinnassaan olevia koneita ja konelinjoja koskevien turvallisuus­määräysten asettamat yleiset vaatimukset.

Koulutuksessa käytetyt esimerkit antavat osallistujille konkreettisia työkaluja kone­turvallisuuden parantamiseksi yrityksessä.

Toteutus

Konekantanne turvallisuuden arviointi paikanpäällä (yksi päivä) ja koulutus yrityksenne tiloissa tai verkkokoulutuksena (yksi päivä)

Hinnasto
Tilaa koulutus

KONETURVA OY

040 519 9613

info@koneturva.fi

Y-tunnus: FI2802644-8

PIRKKALAN TOIMIPISTE

Muuraintie 5 A 4

33960 PIRKKALA

FINLAND

SEINÄJOEN TOIMIPISTE

Yrittäjäntie 13

60100 SEINÄJOKI

FINLAND