Koneturva Auditointi

 • Mietityttääkö konekantanne turvallisuus? Tarvitsetko konkretiaa koneturvallisuuden hallintaan?
 • Koneturva Auditoinnissa muodostamme yhdessä kuvan koneturvallisuuden nykytilasta ja merkittävistä kehittämiskohteista. Auditoinnista laaditaan raportti, joka tukee yrityksesi turvallisuusjohtamista.

 • Sisältö:

  • Konekannan ja koneturvallisuuden auditointipäivä
  • Konekannan turvallisuuden arviointi nykystandardeihin ja määräyksiin peilaten
  • Merkittävien koneturvallisuuspuutteiden määrittely
  • Kuvallinen raportti, joka sisältää käytännöntason toimenpide-ehdotuksia
  • Tulosten käsittely (+puoli päivää)

Turvallisuusjohtamisen tueksi

Koneturva Auditointi on asiantuntijapalvelu, joka tarjoaa objektiivisen arvion yrityksesi koneturvallisuuden nykytilasta ja kehittämistarpeista, sekä auttaa tiedostamaan koneturvallisuuteen liittyviä määräyksiä ja vastuita käytännön tasolla.

Auditointi on ajankäytöllisesti helppo palvelu. Katselmoimme yrityksesi konekantaa yhden päivän aikana, yhdessä konekantanne tuntevan henkilön kanssa. Auditoinnissa tarkastellaan myös yrityksesi koneturvallisuuteen liittyvät menettelyt ja dokumentaatio.

Auditoinnin hyötyjä:

 • turvallisuusriskien näkyväksi tekeminen,
 • oman riskien arviointiosaamisenne kehittyminen,
 • tarkempi fokus kunnossapitoon, joka pidemmällä aikajänteellä parantaa tuottavuutta ja poistaa tuotannollisia riskejä.

Raportin avulla kohti turvallistamista

Laadimme auditoinnista kuvallisen raportin, joka käydään yrityksesi avainhenkilöiden kanssa läpi palautekeskustelun muodossa.  Raporttimme perusteella yrityksesi voi kohdistaa ja suunnitella koneiden ja työvälineiden turvallisuuden ylläpidon ja siten kehittää työturvallisuutta. Tarvittavista jatkotoimista päätätte itse.

Koulutuksella kaikki irti auditoinnista

Optiona tarjoamme raportoinnin yhteydessä henkilöstölle järjestettävää koneturvallisuuden koulutusta. Koulutus on osoittautunut erittäin suosituksi, sillä konekantanne mukaan laaditut esimerkit ovat osallistujille omakohtaisesti tuttuja ja helposti omaksuttavissa.

KONETURVA OY

040 519 9613

info@koneturva.fi

Y-tunnus: FI2802644-8

PIRKKALAN TOIMIPISTE

Muuraintie 5 A 4

33960 PIRKKALA

FINLAND

SEINÄJOEN TOIMIPISTE

Yrittäjäntie 13

60100 SEINÄJOKI

FINLAND