Lakisääteiset riskienarvioinnit

 • Tunnethan vastuusi riskien arvioinneista työpaikalla? Ovatko varautumissuunnitelmat kunnossa ja koulutettuna henkilöstön tiedossa?
 • Olemme riskienhallinnan ammattilaisia ja meiltä saat kattavasti kaiken tarvitsemasi avun huolehtia yrityksesi ja henkilöstösi turvallisuudesta.
 • Työturvallisuuslain mukaan työpaikan vaarat tulee tunnistaa ja poistaa.

  • Yksityiskohtaisempia velvoitteita on mm. seuraavista asioista:
   • Henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (VNp 1407/1993)
   • Kemiallisista tekijöistä työssä (VNa 715/2001)
   • Koneiden turvallisuudesta (VNa 400/2008)
   • Työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (VNa 716/2000)
   • Työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (VNa 403/2008)
  • Jos työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta riskien arviointiin, hänen on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita (Ttl 738/2002).
 • Palvelumme sisältää työpaikan vaarojen tunnistamisen ja havaittujen riskien suuruuden sekä merkityksen arvioinnin. Palvelun pohjalta voidaan laatia suunnitelmat riskien torjumiseksi ja määritellä tarvittavat toimenpiteet.
 • Kysy tarjousta ja ota askel riskittömämpään tulevaisuuteen!

Riskienarviointi-palvelumme keskittyy työympäristön turvallisuuden ja tuottavuuden lisäämiseen. Yrityksen riskienhallinta on jatkuva prosessi, jota säätelee vahvasti lainsäädäntö ja johon kuuluu olennaisena osana säännölliset riskien arvioinnit. Riskienhallinta on tärkeä osa yrityksen liiketoimintaa toimialasta riippumatta.

Vahingot, onnettomuudet ja työtapaturmat eivät tapahdu sattumalta. Haluamme auttaa yritystäsi vaikuttamaan niiden juurisyihin ennen vahinkojen realisoitumista. Palvelumme avulla työpaikan vaarat tunnistetaan systemaattisesti ja laaja-alaisesti.

Perustoiminnan riskien lisäksi arvioimme riskit häiriötilanteissa ja poikkeuksellisissa tilanteissa. Huomioimme myös piilevät ja johtamisjärjestelmiin liittyvät riskit. Tunnemme standardien sekä lakien velvoitteet ja autamme sinut turvallisesti läpi lakiviidakon.

Laadukas riskien hallinta synnyttää kustannussäästöjä, kun työtapaturmat, sairauspäivät ja yrityksen toiminnan häiriötilanteet vähenevät.

Turvallisuuteen tehty investointi on aina investointi tulevaisuuteen!

KONETURVA OY

040 519 9613

info@koneturva.fi

Y-tunnus: FI2802644-8

TAMPEREEN TOIMIPISTE

Tuotekatu 8

33840 TAMPERE

FINLAND

SEINÄJOEN TOIMIPISTE

Yrittäjäntie 13

60100 SEINÄJOKI

FINLAND